Horsens-Haldrup

 • Rutebeskrivelse
 • Bedømmelse af stien
 • Horsens-Odder jernbane
 • Links
 • Kort over stien
 • Længde

  11,2 km

  Vejbelægning

  Fastgrus, asfalt, løsgrus

  Faciliteter

  Bænke, rastepladser, infotavler, overnatningsmuligheder i nærheden.

  Skiltning

  Gennemgående skiltning

  Bilfri

  I Horsens by separat cykelsti langs vejen, fra Næsset til Haldrup bilfri banesti.

  Rutebeskrivelse:

  Vend tilbage til toppen af siden.

  Det bliver næppe smukkere end på den godt 11 km. lange Horsens-Haldrup banesti, der forløber langs Horsens Fjord, igennem Stensballe Skov og med udsigt til Vorsø. Stien er en del af den nationale cykelrute 5, der også forløber på den anbefalelsesværdige bilfri natursti fra Boller Nederskov langs den sydlige del af fjorden. Banestiruten starter på hjørnet af Høegh Guldbergs Gade og Niels Gydings Gade i Horsens, hvor nogle sporrester ligger som monument over tiden med jernbanen igennem Horsens by til henholdsvis Odder og Horsens Havn. Rent faktisk mindede Horsens-Odder banens forløb igennem Horsens mest om en decideret nærbane med flere holdepladser i byen. En del af strækningen gik endda direkte på vejen på sporvognsfacon.


  © Erik V. Pedersen. Se mere på evp.dk

  Ser man bort fra især køretøjer og hovedbeklædninger, er der noget næsten moderne over Horsens Havn holdepladsen, selvom billedets dato siger d. 23.5.1965. 'Nærbane' og 'letbane' blev i alt fald først plusord mange år senere. I 2013 er der cykelsti på banetracéen og i den lille røde bygning til højre er der restauration, hvor der på en brandvarm julidag i 2013 reklameredes med stegt flæsk med persillesovs.

  Frem til Næsset forløber ruten på separat cykelsti langs vejen forbi havnen med den gamle toldbod og det rekreative strandområde "Langelinieanlægget". Ved Næsset skiltes vej og jernbane og herfra og den resterende vej til Haldrup fungerer banestien som bilfri natursti. Er man undervejs på cykelferie er der mulighed for at slå lejr ved den smukt beliggende Husodde Strandcamping.


  Nogle gange er livet bare herligt! En lille familieudflugt er i anledning af den bagende hede endt i Hans Christian Høiers fine skulpturspringvand ved Strandpromenaden. En anderledes forfriskende måde at nyde kunstværket på! I banens tid lå trinbrættet Linde Allé i umiddelbar nærhed og strategisk godt placeret i forhold til hospitalet og stranden.  © Erik V. Pedersen. Se mere på evp.dk

  Ungdommen var også kæk for 50 år siden. Her passerer toget broen over Stensballe Sund inklusive de to unge herrer, der bruger brofundamentet som lystfiskeriplatform alt imens damerne holder sig til en trods alt lidt sikrere plads på stenene ved vandkanten. Året er 1965.  Knap 50 år efter Erik V. Pedersens foto udspiller der sig stadig scener af liv omkring den gamle banebro. Her passerer tre cyklister broen imens en hundejer hygger sig med at få sine hunde til at hente pinde i Horsens Fjord.

  I Elbæk Skov forlades banetracéen til fordel for en grusvej langs Horsens Fjord og Stensballe Golf og videre igennem Brakør Skov. I Stensballe Skov er man tilbage på banetracéen ad hvilken man fortsætter forbi Haldrup Strand frem til udkanten af Haldrup. Her fortsætter den nationale cykelrute 5 videre øst på mod Hou ad vejen Bavnen, mens et lille stykke uofficiel, men cykelegnet banesti, fører op til den tidligere Haldrup station, der ligger på Poststien.

  Bedømmelse af stien

  Vend tilbage til toppen af siden.

  Horsens-Haldrup banesti er Danmark når det er bedst. Kystlinie, strand, udsigt til småøer og varieret med strandskove. Stiens kvalitet er generelt god, men det er nu ærgeligt, at især kvaliteten på grusvejen der forløber mellem Elbæk Skov og Stensballe Skov har ujævnheder og småsten, der "inviterer" til udskridning og punktering.


  Der er smukt mellem Elbæk Skov og Stensballe Skov langs Horsens Fjord, men stiens kvalitet lever på denne strækning ikke helt op til naturskønheden.


  Omgivelser:

  Stiens kvalitet:

  Horsens-Odder jernbane

  Vend tilbage til toppen af siden.

  Horsens-Odder Jernbane eksisterede i perioden 1904 til 1967 og lå på det jævne mht. udførelse af transporter. Et stigende driftsunderskud kombineret med evigt tilbagevendende problemer med sporet mellem Elbæk Skov og Stensballe Skov pga. jordbundens beskaffenhed, samt den noget snørklede linieføring med lange rejsetider til følge, var medvirkende årsager til nedlæggelsen. Et særligt kendetegn ved banen var de relativt mange stoppesteder i Horsens by. Banen fungerede her som en forløber for de i dag så højt besungne nærbaner. Udover Horsens-Haldrup er der fire banestier på i alt ca. 10 km. på den resterende strækning til Odder. Den omtrent 5.5 km. lange Hundslund-Åkjær sti er et besøg værd pga. landskabelig skønhed, hvis man vel at mærke er på vandretur eller kører MTB, idet vejens kvalitet på ca. 50% af strækningen er dårligt vedligeholdt med huller i vejbanen til følge. De øvrige stier er korte og af lokal karakter.


  © Erik V. Pedersen. Se mere på evp.dk

  Et pragtfuldt og livsbekræftende foto taget af Erik V. Pedersen af Haldrup stations ekspedetrice Lis Christensen og skinnebusføreren. Indtrykket af ren og skær idyl dækker dog over at der på fotograferingstidspunktet d.23.5.1965 var under eet år til banens lukning.


  Banens linieføring fra Horsens til Haldrup fremgår af ovenstående kort fra 1945. (Kortet kræver Flashplayer.)

  Links

  Vend tilbage til toppen af siden.

 • Erik V. Pedersens side om Horsens-Odder banen.
 • Flere Railtrails.dk billeder fra stien.

 • Kort over Horsens-Haldrup banesti.

  Vend tilbage til toppen af siden.

  Nedenfor ses ruten Horsens-Haldrup.

  Designskabelon hentet fra free website templates.