Bedømmelse af stiernes kvalitet

Her følger eksempler på bedømmelse fra 0-5 stjerner af stiernes kvalitet.
1. Stiernes belægning.
2. Skiltning af stierne.
3. Stiernes omgivelser (ikke oprettet endnu).
    Herunder faciliteter, landskab, seværdigheder og attraktioner.

1. Stiernes belægning

Vend tilbage til toppen af siden.


Asfalteret, godt vedligeholdt, inddeling af sti i gang og cykelbane.
Her fra Sæbybanestien i Frederikshavn.


Asfalteret, godt vedligeholdt.
Her fra "Fodsporet" ved Slagelse.


Asfalteret, ok vedligeholdt, med små mangler.
Her fra Randers-Spentrupstien mellem Spentrup og Lem.


Asfalteret, mindre godt vedligeholdt og/el. grov asfalt.
Her fra Skovsgård-Brovst stien.


Fast grusunderlag el. stenmel, godt vedligeholdt.
Her fra Horsens-Haldrup stien.


Fast grusunderlag el. stenmel, ok vedligeholdt, med små mangler.
Her fra "Himmerlandsstien" nord for Løgstrup.


Fast grusunderlag udlagt som hjulspor, ok el. godt vedligeholdt.
Her fra Vester Hassing-Gandrup stien.


Løst grusunderlag med mange løse småsten, ok el. godt vedligeholdt.
Her fra Nørresundby-Engholm Strand stien.


Hjulspor, sparsomt til ok vedligeholdt.
Her fra Vodskov-Uggerhalne stien.


Græs, ok vedligeholdt.
Her fra Brovst-Jægerum stien stien.


Hjulspor el. græs, dårligt til sparsomt vedligeholdt.
Her fra Ulsted-Gettrup stien.


Hjulspor el. græs, dårligt til sparsomt vedligeholdt.
Her fra Gjerlev stien.


Ubearbejdet tracé, dårligt vedligeholdt, ofte svært fremkommeligt.
Her fra Østergård-Vind tracéen.


Ubearbejdet tracé, dårligt vedligeholdt, ofte svært fremkommeligt.
Her fra Gettrup-Rørholt tracéen.


Ubearbejdet el. spærret tracé, stærkt begroet, ufremkommeligt, indhegnet, forfaldne el. manglende broer.
Her fra Engholm Strand tracéen.

2. Skiltning af stierne

Vend tilbage til toppen af siden.


Tydelig og klar skiltning af relevante forhold ved så godt som alle vejkryds.
Her suppleret med infotavle, som ses i baggrunden.
Fra Troldhedebanestien i Dybvadbro, mellem Kolding og Ferup.


Klar skiltning ved så godt som alle vejkryds.
Her fra "Himmerlandsstien" ved Gatten.


Klar skiltning ved så godt som alle vejkryds.
Ved lokale banestier som denne, vil der mangle et rutenr.
Her fra "Banestien" i Ryå.


Relevant skiltning.
Her fra "Værslevstien" i Gørlev.


Tydelig, men enkel skiltning.
Ses ofte ved korte, lokale stier.
Her fra Hørbybane Stien i Hørby.


Enkel skiltning.
Her fra Langholt banesti i Langholt.


Enkel skiltning, med risiko for at kunne overses.
Her fra Fjerritslev-Skovsgård rute 55, ved Skræm.


Sparsom skiltning.
Ingen information om rute, eller hvor stien fører hen.
Her fra Svenstrup-Nibe ruten mellem Sønderholm og Nyrup Mark.


Dårligt vedligeholdt skiltning.
Her fra Vester Thorup-Kærup stien ved Vust.


Sikkerhedsforanstaltninger som tegn på sti.
Her fra Birkelse-Ryå stien ved Birkelse.


Ingen skiltning.
Her fra Nørresundby-Engholm Strand ruten før Sundsholmen.


Egentlig en klar og tydelig skiltning, men...
Hegn på tværs af banestier forekommer også og skal naturligvis respekteres.
Her fra Værnemagtsstien mellem Vadum og Aalborg Lufthavn.

Vend tilbage til toppen af siden.
Designskabelon hentet fra free website templates.