Nyt om banestier

Her findes seneste nyt om igangværende eller planlagte banestiprojekter, samt en oversigt over de senest åbnede stier.

Planlagt sti Middelfart-Brenderup-Holse.

Middelfart kommune har i indeværende år barslet med en plan om at sammenkæde de eksisterende banestier omkring Middelfart og Brenderup til een sammenhængende bilfri banesti ved at inddrage den pt. ikke benyttede, men overvejende intakte banetracé Brenderup-Asperup-Vejlby. Dette vil give et tiltrængt løft for bl.a. cykelturismen på vestfyn. Området er meget kuperet og vejene er ofte enten stærkt trafikerede eller med dårlige oversigtsforhold, så en gennemgående natursti vil appellere til et langt bredere publikum end hidtil, samtidigt med at sikkerheden øges markant for bløde trafikanter.


Hvis alt går vel, bliver det snart muligt for cyklister og gående at køre via den gamle banebro på bilfri natursti, i stedet for den nuværende rute, der fører ad kringlede og befærdede veje igennem stærkt kuperet terræn.

Desværre er der pt. modstand fra nogle lodsejere omkring Asperup, der bl.a. bruger noget af tracéen som kvægrute. Forhåbentligt finder kommunen og de berørte lodsejere en god løsning, så projektet kan gennemføres.

Planlagt forlængelse af Troldhedebanestien.

Foreningen Troldhedestien af 2013 barsler med en 8.5 km. lang forbindelse mellem de to meget naturskønne banestier Kolding-Ferup og Hundsholt-Veerst. Hermed er der udsigt til en godt 21 km. lang gennemgående natursti fra Kolding til Veerst, der er beliggende vest for Kolding og var station på den gamle Troldhedebane fra Kolding mod Grindsted og Troldhede.


Den blå linie angiver Troldhedebanens oprindelige linieføring, mens den røde linie viser den planlagte stis forløb.

Genoprettelsen af Troldhedestien er et frivilligt projekt, der drives af lokale initiativtagere, som har organiseret sig i foreningen Troldhedestien af 2013. Stiens rute er foreløbigt godkendt af de berørte lodsejere, hvoraf flere afgiver jord til projektet, der er blevet udvalgt som demoprojekt af friluftsrådet. Kolding Kommune har lovet at bidrage med et jordstykke samt naturgenopretningen. Stien, der forventes klar i 2017, skal kunne bruges til vandring, cykling og ridning. Da størstedelen af den gamle banetracé er pløjet op mellem Ferup og Hundsholt vil den nye sti kun forløbe på meget korte stræk af den gamle banes linieføring, men følger ikke desto mindre en naturskøn og rekreativ rute bl.a. langs Ferup skov. Da den eksisterende del af Troldhedestien forløber næsten 100% på den gamle banes tracé vil den overvejende del af den over 20 km. lange gennegående sti ligge på den gamle bane.

Læs mere på: www.troldhedestien.dk

Banestien Allingåbro-Ryomgård renoveret.

Den godt 11 km. lange delstrækning fra Auning til Ryomgård har i 2014 fået asfaltbelægning af høj kvalitet og blevet udstyret med bedre skiltning og faciliteter. Dermed er hele den over 16 km. lange strækning fra Allingåbro til Ryomgård blevet attraktiv for et større publikum end tidligere, hvor den sidste del af ruten kun var egnet til vandring eller MTB-cykling.

Se billeder fra hele ruten - serien er opdateret med nye billeder fra den renoverede del af stien.


Udover cykelrytteren og cykelturisterne, der studerer een af de nye infotavler langs stien, sås bl.a. også kørestolsbrugere og børn på løbehjul på stien. Alle sammen brugere, som stien ikke var egnet til før renoveringen

Der er dog stadig potentiale til forbedringer på banestierne på Norddjursland, idet den over 30 km. lange "Gjerrildbanestien", der fortsætter fra Ryomgård til Gjerrild tæt på det attraktive strandområde ved Djurslands nordkyst, stadig har betydelige mangler. Delstrækninger med dårlig vejbelægning, mangelfuld skiltning og landevejsstræk med tæt mototriseret trafik er de områder, der som minimum skal forbedres, før stien er attraktiv for andre end vandrere og MTB-cyklister.

Forlængelsen af Himmerlandsstien er åbnet.

Himmerlandsstien gik oprindeligt fra Løgstrup til Løgstør og blev siden forlænget til industriområdet vest for Viborg. Nu er den ført helt frem til perronen på Viborg banegård, hvorfra man bl.a. kan cykle videre ad "Alhedestien" til Herning.

Se billeder fra Himmerlandsstien - serien er opdateret fra stiforlængelsen.


Efter forlængelsen af Himmerlandsstien kommer man forbi Viborg banegårds gamle remise.
Se billedet i større format

Lindholm-Vadum-Åbybro-Ryå-(Rødhus) "Vadum banesti"

Regional cykelrute 52 "Rødhusruten"

Redigeret 3.12.2016: Stien starter som del af den regionale cykelrute 52 "Rødhusruten" nær Lindholm kirke og følger Thistedvej de første par km. Ved Voerbjerg forløber den naturskønne sti mellem vandskistadion og Lindholm Å og ikke langt fra Aalborg Lufthavns landingsbaner, så man skal ikke blive overrasket over at blive passeret af lavtgående rutefly. Senere på ruten er der udkig mod flyvestationen og mod nordvest kan man følge Vadum Kirke som pejlemærke flere km. Ved Vadum kirke er der oprettet et veludstyret shelter.


Den nye cykel- og gangbro over Lindholm Å er lagt på banens gamle brofundamenter og lavet som kopi af den oprindelige jernbanebroen.

Se billeder fra hele ruten her.


Cykler man hele Rødhusruten, belønnes man med en strandoplevelse i naturskønne omgivelser.

Fra Nørlang ca 1 km vest for Vadum, er stien gennemgående asfalteret til Åbybro og Ryå. I øvrigt er Fjerritslevbanens tracé bortset fra nogle få km intakt hele vejen fra Nørresundby til Fjerritslev og videre ad Thistedbanens tracé til Østerild og Jammerbugt Kommune har til hensigt med tiden, at opgradere tracéen til cykelvenlig natursti.

Bjergbanestien Nibe-Svenstrup åbnet.

> Fotoserie


Dagen efter indvielsen var der mange, der benyttede det herlige solskinsvejr til en tur på den nye "Bjergbanestien". Her mellem Sønderholm og Nyrup Mark.

11.10.2013. Bjergbanestien mellem Nibe og Svenstrup blev officielt indviet d. 11.10.2013, hvor stien bl.a. dannede rammen for aktiviteter for skolernes idrætsdag. Egentligt er det kun den 11 km. lange strækning Godthåb-Sønderholm-Binderup, der er nyindviet med en solid stenmelsbelægning. Strækningen Svenstrup-Godthåb har i mange år eksisteret som bilfri, asfalterert banesti, mens de knap 2 km. af stien Binderup-Nibe mangler at få ny belægning. Den nuværende løsgrusbelægning kan dog med lidt god vilje godt bruges til cykling. Faciliteterne langs stien - bl.a. rastepladser - er heller ikke klar endnu, men forventes færdige i 2014. Med indvielsen er størstedelen af Hvalpsundbanens tracé nu tilgængelig som bilfri banesti, idet stort set hele den ca. 47 km. lange strækning Svenstrup-Nibe-Års-Haubro ligger som uafbrudt sti. Derudover er der godt 3 km banesti fra Hestbæk til Hvalpsund, samt et 1 km langt stykke sti, der desværre ender blindt fra Haubro retning Holme. I Svenstrup er der sti videre i gennem den smukke Østerådal mod Ålborg, mens der i Års er mulighed for at følge Himmerlandsstien mod Løgstør eller retning Viborg, Herning.

Forlængelse af "Kjellerupbanestien"

09.07.2013. Den længe ønskede forlængelse af den knap 12 km. lange banesti fra Silkeborg til Lemming videre til Hinge og evt. Kjellerup vil tidligst blive påbegyndt i 2017. Det har ikke været muligt at få de berørte lodsejere til at acceptere en få hundrede meter lang stiforbindelse fra Lemmingbrovej til den eksisterende tracé, som er intakt helt til Hinge. På sigt arbejdes med en videreførelse helt til Kjellerup og evt. Rødkærsbro.


"Kjellerupstien" starter umiddelbart vest for den gamle Lysbro station, der i dag huser "Perronteatret".

Banestier åbnet 2012:


"Gudenåstien" Randers-Langå

D. 16.9 2012 indviedes den 14 km. lange "Gudenåstien" fra Randers til Langå. Stien ligger i forlængelse af banestien Silkeborg-Laurbjerg-Langå stien og selvom der ikke tale om en traditionel banesti, forløber 10% af ruten på nedlagt banetracé og 35% af ruten direkte ved siden af den eksisterende Langå-Randers bane. Den resterende rute forløber i meget naturskønne omgivelser langs Gudenåen.

Se kort over > "Gudenåstien".

Ringe-Korinth

I efteråret 2012 åbnede den 16 km lange asfalterede Ringe-Korinth banesti. Stien ligger på den gamle Nyborg-Ringe-Faaborg jernbanes tracé. Fra Korinth og videre til Fåborg køres veterantog.
> Læs mere på Cykelportalen

Spjald-Vesterbæk

I 2012 åbnede banestien mellem Spjald og det tidligere Vesterbæk trinbræt på den gamle Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro jernbanes tracé. Stien er udlagt i grus. Hermed er en stor del af den gamle bane lagt ud som stier, idet hovedparten af strækningen Spjald-Muldbjerg-Grønbjerg-Ørnhøj-Vind indgår i den officielle rute "Drivvejen". Derudover er en 2-3 km lang strækning mellem Vind og Sørvad del af den regionale cykelrute 80.

Banestier åbnet 2011:


> Dalmose-Skælskør (Fodsporet)
> Ryomgård-Pindstrup
> Skive-Spøttrup (Vestsallingstien)
> Slagelse-Næstved (Fodsporet)

Ved klik på links viderestilles man til de officielle infosider.

Designskabelon hentet fra free website templates.