railtrails - Railtrails.dk Galleri

Home > Midtjylland > Århus-Ormslev st. (Sommer 2015)

AarhusOrmslev001.jpg
Baneruten starter ved den gamle Hammelbanegård på Carl Blochsgade. 516 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201555555
(1 votes)
AarhusOrmslev004.JPG
På hammelbanegårdens gamle sporterræn er der både anlagt bilfri sti og opstillet skulpturer. Formentlig pga. dagens anledning - Caminoen - var der anbragt en lilla gummistøvle med tekst på stiskiltningen.356 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev007.JPG
På Søren Frichsvej i Århus ses stadig sporrester fra banens tid.338 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev009.jpg
Et blik mod Vestre Ringgadebroen over jernbaneterrænnet, hvor bygningen af Århus letbane sætter nyt præg på området. Til højre i billedet ses en næsten færdig rampe til banen.334 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev010.jpg
Århus Å krydses på en cykelbro, der igen krydses af jernbanebroen.314 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev011.jpg
Sti og bane følges ad. Her passerer et Arriva tog på vej nordfra mod Århus. 304 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev013.jpg
Fra Århus og til Bispevej i Stautrup er stien skiltet som National cykelrute 4. 285 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev026.jpg
Århus Å krydses endnu engang ved udmundingen til Brabrand Sø.285 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev027.jpg
Nogle geder ser ud til at hygge sig i deres indelukke mellem stien og Brabrand Sø.280 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev038.jpg
Fra Århus og frem til Brabrand Sø, er det også muligt at benytte en alternativ rute via en sydlig bilfri sti, der er mere direkte, men mindre naturskøn end den officielle rute.286 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev043.jpg
På den sydlige rute passeres Haveforeningen af 1934.279 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev049.jpg
Den sydlige rute forløber forbi Bed&Breakfast og spisestedet Constantia2. For 100 år siden valfartede århusianerne med Hammelbanen ud i naturen, og fik kaffe og kage på det daværende traktørsted "Constantia" .288 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev051.jpg
Her samles den officielle rute nordfra til venstre i billedet med den sydlige rute, der her er set retning øst. Banen forløb på forhøjningen, der ses til højre på billedet.278 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev053.jpg
Banestien er i god kvalitet største del af ruten. Ca halvdelen af ruten er asfalteret og med separat cykel- og gangspor. 287 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev055.jpg
Ved Stautrup er der tre parallele spor. Separat cykel- og gangsti ved siden af den gamle banetracé og grusvej på banetracéen... 286 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev059.jpg
I den gamle Stautrup station er der nu spejderhytte.306 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev067.jpg
Efter Bispevej ved Stautrup station forlades den nationale cykelrute, til fordel for den bilfri banesti anlagt på den gamle Hammelbanes tracé. Den nationale cykelrute munder ud i den tidvist ret befærdede Storskovvej, der har dårlige oversigtsforhold.289 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev071.jpg
Banestien forløber nord om haveforeningen Søholm. Denne del af ruten byder endvidere på flotte udsigtsscenarier over Brabrand sø.290 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev077.jpg
Vest for Stautrup er man omsider kommet på landet. Her et tilbageblik mod øst.288 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev086.jpg
Udsigt mod Årslev Engsø.290 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev087.jpg
Banestien er en del af den officielle vandrerute Århus-SIlkeborg. Udover vandrere kan man også støde på folk til hest...296 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev091.jpg
Mellem Stautrup og Ormslev passeres den gamle herregård Constantinsborg, der i banens tid havde eget trinbræt. Herregården har i sin over 600årige historie bl.a. været i besiddelse af Frederik 2., der undertiden boede på stedet. 306 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev092.jpg
Skiltning af stien lidt vest for Constantinsborg.289 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev093.jpg
De sidste knap to km. forlades banetracéen, hvor stien ledes ned til Årslev Engsø. 290 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
AarhusOrmslev113.jpg
Den gamle Ormslev station er slutpunktet for baneruten. 348 viewsFoto: Sven Århammar, 12.06.201500000
(0 votes)
   
25 files on 1 page(s)